THỰC ĐƠN BỮA SÁNG - GIÁ CHỈ 50 NGÀN ĐỒNG / SUẤT

BREAKFAST - 50.000 VND/ DISH

Sandwich trứng (Sandwich+ omelet)

Sandwich trứng (Sandwich+ omelet)

Bún giò (Pork rice noodles)

Bún giò (Pork rice noodles)

Bánh cuốn (Stuffer pancake)

Bánh cuốn (Stuffer pancake)

Bún bò (Beef rice noodles)

Bún bò (Beef rice noodles)

Mì quảng (Quang noodles)

Mì quảng (Quang noodles)