BẢNG GIÁ CÁC LOẠI PHÒNG TẠI KHÁCH SẠN NGỌC HƯƠNG

DELUXE ROOM

1.Giá: 380.000 VNĐ
2.Giá phòng đã bao gồm VAT

DOUBLE/TWIN

1.Giá: 320.000 VNĐ
2.Giá phòng đã bao gồm VAT

SUPERIOR/DOUBLE

1.Giá: 300.000 VNĐ
2.Giá phòng đã bao gồm VAT

SUPERIOR/SINGLE

1.Giá: 200.000 VNĐ
2.Giá phòng chưa bao gồm VAT và Ăn sáng

SUPERIOR/DOUBLE

1.Giá: 280.000 VNĐ
2.Giá phòng chưa bao gồm VAT và Ăn sáng

SUPERIOR/DOUBLE

1.Giá: 300.000 VNĐ
2.Giá phòng đã bao gồm VAT