CÁC LOẠI PHÒNG TẠI BIỆT THỰ RIVERSIDE

PHÒNG DELUXE
+ Giá: 730.000 VNĐ
+ Số khách tiêu chuẩn: 02 - 04
+ Ghép 01 Khách thu 50.000 VNĐ
+ Số giường: 02
+ Giá phòng chưa bao gồm ăn sáng, đã VAT

PHÒNG DOUBLE
+ Giá: 550.000 VNĐ
+ Số khách tiêu chuẩn: 02
+ Số giường: 01
+ Giá phòng chưa bao gồm ăn sáng, đã VAT

PHÒNG TRIPLE
+ Giá: 550.000 VNĐ
+ Số khách tiêu chuẩn: 06
+ Ghép 01 Khách thu 50.000 VNĐ
+ Số giường: 03
+ Giá phòng chưa bao gồm ăn sáng, đã VAT

PHÒNG SINGLE
+ Giá: 350.000 VNĐ
+ Số khách tiêu chuẩn: 02
+ Số giường: 01
+ Giá phòng chưa bao gồm ăn sáng, đã VAT

PHÒNG TWIN
+ Giá: 550.000 VNĐ
+ Số khách tiêu chuẩn:04
+ Ghép 01 Khách thu 50.000 VNĐ
+ Số giường: 02
+ Giá phòng chưa bao gồm ăn sáng, đã VAT

NGUYÊN CĂN
+ Giá: 4.400.000 VNĐ
+ 7 Phòng
+ Giá phòng chưa bao gồm ăn sáng, đã VAT